Opis

Kod PostNET został wynaleziony przez USPS (ang. United States Postal Service) aby przyspieszyć sortowanie i przesyłanie listów. PostNET jest rodziną kodów kreskowych występujących na kopertach. Większość kodów kreskowych jest kodowanych za pomocą różnej szerokości pasków i odstępów. Kod PostNET kodowany jest natomiast za pomocą wysokości pasków. Wszystkie paski w takim kodzie są takiej samej szerokości. Różnią się tylko wysokością. Kod PostNET może kodować 5-cyfrowy kod pocztowy (PostNET 5 ZIP+4), rozszerzony kod o 4 cyfry (PostNET 9 ZIP+4) lub 11-cyfrowy kod (PostNET 11 DPC). Za pomocą PostNET można więc kodować kody pocztowe typowe dla USA (5 lub 9 cyfrowe). Dodatkowe dwie cyfry są używane do kodowania numeru domu lub skrytki pocztowej.

Zastosowanie

Stosowany jest przez pocztę w USA. Drukowane są na listach i kartkach. Zawierają informacje dotyczące adresata.

Cyfra kontrolna

Kod PostNET zawsze zawiera cyfrę kontrolną. Przed zakodowaniem numeru trzeba obliczyć cyfrę kontrolną i wstawić ją na koniec kodu.
Sposób obliczania sumy kontrolnej wraz z przykładem dla "80122-1905":
 1. Zsumować wszystkie cyfry z kodu
  8 + 0 + 1 + 2 + 2 + 1 + 9 + 0 + 5 = 28
 2. Obliczyć resztę z dzielenia wyniku z punktu 1 przez 10
  28 mod 10 = 8
 3. Od liczby 10 odjąć wynik z punktu 2
  10 - 8 = 2
 4. Sumą kontrolną jest wynik z punktu 3. Jeżeli wynik ten byłby równy 10, to cyfrą kontrolną byłaby cyfra 0. Sumę kontrolną wstawiamy na koniec kodu.
  80122-19052

Budowa

Kod PostNET zbudowany jest z długich i krótkich pasków. Każdy pasek reprezentuje binarną wartość 1 (pasek długi) albo 0 (pasek krótki). Jeden znak reprezentowany jest przez 5 pasków. Kod "11010" wygląda następująco: długi pasek, długi pasek, krótki pasek, długi pasek, krótki pasek.
Kod PostNET ma następującą strukturę:
 1. Znak start, kodowany jako 1 (pojedynczy długi pasek)
 2. 5, 9 lub 11 cyfr
 3. Cyfra kontrolna
 4. Znak stop, kodowany jako 1 (pojedynczy długi pasek)
Poniższa tabela przedstawia sposób kodowania poszczególnych cyfr w kodzie PostNET. Przy kodowaniu "0" oznacza krótki pasek, a "1" długi pasek.

Cyfra Paski
0 11000
1 00011
2 00101
3 00110
4 01001
5 01010
6 01100
7 10001
8 10010
9 10100

Zastosowanie

Kod jest stosowany przy przesyłaniu poczty w Stanach Zjednoczonych. Pomaga w zapewnieniu szybszego i bardziej niezawodnego dostarczania poczty. Wykorzystanie tego kodu kreskowego przyczynia się do znacznych oszczędności w opłatach pocztowych.

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.